arka sowuk ýasaýjy maşyn gidrawlik ýokary basyşly polat sowuk ekstruziýa maşyn

Gysga düşündiriş:

arka sowuk ýasaýjy maşyn gidrawlik ýokary basyşly polat sowuk ekstruziýa maşyn
Sowuk ekstruziýa baglanyşygy polat barlaryň iki ujuna birikdirilmeli we ýeňiň üstünde goýulmaly, soňra gysgyç gysgyç, plastmas ýeň ýeň deformasiýasy bilen gysylmaly, ikisi mehaniki baglanyşygyň berk baglanyşygyny emele getirmeli.
Ulanylýan çäk: gurluşyk, demirbeton gurluşygy, ýokary gatly çarçuwaly gurluşyk, adaty awtoulag ýoly,
tizlikli ýol, adaty demir ýol, ýokary tizlikli demir ýol, tunel, köpri, howa menziliniň gurluşygy, suw joşmalaryna garşy bent, seýsmiki zarba garşy bina, deňiz arassalaýjy bent.
Esasy tehniki parametr aşakdaky ýaly:
Gyrgyç ululygy: 12-32mm

Naprýa .eniýe: 3-380V 50HZ
Motor güýji: 4.0kw
Iş basyşy: 63Mpa
Iş urmagy: 45mm
Tankyň göwrümi: 36L
Agramy: 62kg

Üstünlikleri

1. Durnukly birikme prosesi, amatly gurluşyk, aňsat işlemek.
2. Bilelikdäki öndürijilik ygtybarly, hilini barlamak we gözegçilik etmek aňsat, arkanyň kebşirleýiş täsirine täsir etmeýär.
3. Gurluşyk howa täsir etmeýär
4. Islendik ýerde we ugurda (keseligine, dikligine, dykyz ýa-da diagonal bilen gurşalan) arka bölünmek üçin amatly.
5. Ekstruziýa enjamlary kiçi göwrümli, ýeňil agramly, çeýe operasiýa, bir adam eli bilen ýokary we aşak hereket edip biler.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň