Gaýtadan işleýän enjam

 • Polat arkaýynlygy bozýan maşyn

  Polat arkaýynlygy bozýan maşyn

  Gysgaça mazmun Göni sapak birikdirmek tehnologiýasyny berkitmek, berkitmäniň ahyrynda gaýtadan işlenmeli sapakly bölümi gaharlandyrmak üçin ýörite göwnüçökgün enjamy ulanmak, göwnüňi göterýän bölegiň diametrini esasy metalyň diametrinden has uly etmek üçin .Soňra göwnüňizi ýykýan bölegi ýüplemek üçin goldaýan ýörite sapak enjamyny ulanyň we iki gaýtadan işlenen polat çybyk kelleleriniň ýüplük böleklerini wilka bilen birikdirmek üçin şol bir spesifikasiýanyň ýeňini ulanyň ...
 • gurluşyk üçin arkaýyn maşyn

  gurluşyk üçin arkaýyn maşyn

  “Rebar Forging Machine” - yza gaýdýan uçlary ulaltmak üçin ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.
  Gidrawlik ýag nasosy, arka ýasaýjy maşyn üçin gidrawlik ýagy üpjün etmek üçin goldaw enjamy.
  Arka ýasaýjy maşyn we gidrawlik ýag nasosy, arka ýasamak işini doly awtomatiki edip biler.