gurluşyk gurallary göçme elektrik polat çybyk arka sowuk ekstruziýa gysýan möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

arka sowuk ýasaýjy maşyn gidrawlik ýokary basyşly polat sowuk ekstruziýa maşyn
Sowuk ekstruziýa baglanyşygy polat barlaryň iki ujuna birikdirilmeli we ýeňiň üstünde goýulmaly, soňra gysgyç gysgyç, plastmas ýeň ýeň deformasiýasy bilen gysylmaly, ikisi mehaniki baglanyşygyň berk baglanyşygyny emele getirmeli.
Ulanylýan çäk: gurluşyk, demirbeton gurluşygy, ýokary gatly çarçuwaly gurluşyk, adaty awtoulag ýoly,
tizlikli ýol, adaty demir ýol, ýokary tizlikli demir ýol, tunel, köpri, howa menziliniň gurluşygy, suw joşmalaryna garşy bent, seýsmiki zarba garşy bina, deňiz arassalaýjy bent.
Model
JYJ-32
Gyrgyç ululygy
12-32mm
Naprýa .eniýe
3-380v 50hz ýa-da 3-220v 60hz
Motor güýji
4.0kw
Iş basyşy
63Mpa
Işleýän duralga
45mm
Tankyň göwrümi
36L
Agram
62 kg
Reňk
gök

Üstünlikleri

1. Durnukly birikme prosesi, amatly gurluşyk, aňsat işlemek.
2. Bilelikdäki öndürijilik ygtybarly, hilini barlamak we gözegçilik etmek aňsat, arkanyň kebşirleýiş täsirine täsir etmeýär.
3. Gurluşyk howa täsir etmeýär
4. Islendik ýerde we ugurda (keseligine, dikligine, dykyz ýa-da diagonal bilen gurşalan) arka bölünmek üçin amatly.
5. Ekstruziýa enjamlary kiçi göwrümli, ýeňil agramly, çeýe operasiýa, bir adam eli bilen ýokary we aşak hereket edip biler.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň